Kompas finansowy – Twój Ekspert finansowy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie to umowa zawarta pomiędzy ubezpieczycielem (zakładem ubezpieczeń lub towarzystwem ubezpieczeniowym) a klientem. W ramach umowy ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty nam określonej sumy pieniędzy w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie na życie czy też mieszkanie pozwoli nam na uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i zabezpieczenie naszej rodziny w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń.

 

Bezpłatnie wybiorę dla Ciebie najlepsze ubezpieczenie na życie czy mieszkanie.

doświadczony doradca finansowy Kielce

Ubezpieczenie na życie

Kiedy ubiegamy się o kredyt hipoteczny na dużą sumę oraz długi okres spłaty warto pomyśleć o zabezpieczeniu swoich najbliższych. Zadajmy sobie pytanie, czy jeśli zabraknie jednego ze współmałżonków, czy drugi będzie w stanie sam spłacać ratę kredytową i utrzymać całą rodzinę. Warto przemyśleć opcję takiego ubezpieczenia, nawet jeśli bank tego nie wymaga. Niektóre z banków bezwzględnie wymagają zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, oferując swoje towarzystwa ubezpieczeniowe lub dopuszczając własne polisy ubezpieczeniowe. Ważne jest to, aby suma ubezpieczenia była równa kwocie kredytu. Polecam omówić tę kwestię z ekspertem już na etapie składania wniosku kredytowego.

Ubezpieczenie nieruchomości

Zwane również ubezpieczeniem majątkowym. Jest to ubezpieczenie naszej nieruchomości i możemy w tym zakresie ubezpieczyć mieszkanie, dom lub dom w budowie. Podstawowe ubezpieczenie majątkowe obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych i takiego zakresu wymaga od nas bank. Ale taką polisę można rozszerzyć o dodatkowy zakres, np. rabunek, dewastację, OC w życiu prywatnym. W przypadku zaciągania kredytu hipotecznego każdy bank będzie od nas wymagał takiej polisy przez cały okres kredytowania. Dodatkowo musimy ustanowić cesję na polisie na rzecz kredytującego banku. W przypadku wystąpienia szkody bank ma pierwszeństwo w zaspokojeniu roszczeń. Jeśli kredyt jest obsługiwany terminowo bank wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania na rzecz kredytobiorcy. Mamy wówczas środki na naprawę szkody.