Kompas finansowy – Twój Ekspert finansowy

KREDYT OBROTOWY

Kredyt obrotowy pomaga w ustabilizowaniu kondycji finansowej firmy i zachowaniu ciągłości finansowej. Każdy przedsiębiorca zmaga się z dłużnikami, bądź opóźnieniami w zapłacie od swoich odbiorców. W konsekwencji zostaje zmuszony do spożytkowania środków finansowych firmy, gdzie może dojść do jej zadłużenia. Kredyt obrotowy stanie się dla Twojego przedsiębiorstwa wybawieniem.

doświadczony doradca finansowy Kielce

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Istnieją dwa rodzaje kredytu obrotowego. Pierwszy z nich to kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, drugi zaś występuje w rachunku kredytowym. Każdy z nich jest istotnym wsparciem w zachowaniu ciągłości finansowej przedsiębiorstwa i pomaga w zmaganiu się z chwilowymi problemami. Jednak decyzja, który z nich będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem, powinna być skonsultowana z niezależnym doradcą finansowym, który na podstawie doświadczenia i skrupulatnej analizy – wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie.

 

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym pozwala na większą swobodę korzystania z udostępnionych środków. Bank w tym celu przyznaje limit kredytowy, który zostanie wpisany do rachunku bieżącego. Wysokość przyznanego limitu uzależniona jest od różnych czynników i zostaje ustalona indywidualnie z bankiem udzielającym kredyt obrotowy. Największą zaletą tego rozwiązanie jest fakt, iż przedsiębiorstwo może pokryć dowolne zobowiązania związane z jego działalnością.

 

Kredyt obrotowy jak każdy inny zostaje przyznany na określony czas. Zwykle jest to okres 2 lat, po czym ponownie będziemy musieli złożyć wniosek o jego przyznanie. W tym czasie możemy korzystać z dostępnych środków do wysokości przyznanego limitu, a następnie go spłacić i od nowa wykorzystać. To bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ przedsiębiorca nie musi za każdym razem składać odrębnego wniosku kredytowego. Nasz rachunek jest cały czas aktywny, a odsetki naliczane są tylko od kwoty, którą faktycznie wydaliśmy. Co ważne kredyt obrotowy może być udzielony w dowolnej walucie.

KREDYT OBROTOWY

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje kredytu obrotowego skontaktuj się ze mną. Od 25 lat, jako niezależny doradca kredytowy, dbam o finanse moich klientów.

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to drugi rodzaj omawianego zobowiązania. To rozwiązanie kierowane jest do przedsiębiorców, którzy planują w najbliższym czasie podjąć się większych inwestycji. Mimo iż w tym wypadku będzie to korzystniejsze rozwiązanie, to jednocześnie należy się liczyć z koniecznością załatwienia większej ilości formalności. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym uzyskuje się na podstawie biznesplanu. Dlatego też warto skorzystać z usług niezależnego doradcy kredytowego, który na podstawie swojej wiedzy, doradzi nam najlepsze rozwiązanie i pomoże w przygotowaniu formalności.

 

Kredyt obrotowy na rachunku kredytowym różni się od tego na rachunku bieżącym, że nie można z niego tak swobodnie korzystać. Główną przyczyną jest fakt, iż zgromadzone środki na rachunku możemy wykorzystać tylko i wyłącznie na inwestycje, które zostały określone w umowie kredytowej. Wszelkie odstępstwa od jej zapisów mogą skutkować zerwaniem umowy o kredyt obrotowy i koniecznością natychmiastowego zwrotu środków oraz zapłatą kary umownej.

Współpracuję z wieloma bankami