Kompas finansowy – Twój Ekspert finansowy

FAKTORING

Faktoring dotychczas leżał w kręgu zainteresowania dużych korporacji. Jednak przestoje w płatnościach, które wpływały negatywnie na utrzymanie ciągłości finansowej, spowodowały, że małe i średnie przedsiębiorstwa również zainteresowały się faktoringiem.

 

Czym jest i jakie korzyści przyniesie Twojemu przedsiębiorstwu?

doświadczony doradca finansowy Kielce

FAKTORING - CO TO JEST?

Najprościej mówiąc factoring to narzędzie służące do zarządzania wierzytelnościami wystawionych przez Ciebie faktur. Dodatkowo przysłuży się w monitorowaniu należności i weryfikacji kontrahentów. Faktoring polega na wypłaceniu zaliczki przez faktora (firmę factoringową) z wystawionej kontrahentowi faktury z długim terminem płatności (np. 30 dni). Dzięki takiemu rozwiązaniu od razu dysponujesz środkami, bez konieczności oczekiwania na płatność od odbiorcy.

 

  1. Wystawiasz fakturę i dostarczasz ją do kontrahenta,
  2. Kopia podpisanej faktury zostanie przez Ciebie wysłana do faktora,
  3. Faktor wypłaca Ci pierwszą transzę należności,
  4. Kontrahent opłaca fakturę,
  5. Faktor wypłaca Ci 2 transzę (pozostałą cześć faktury).

 

Dodatkowo faktor wyręczy Cię z nieprzyjemnego i kłopotliwego windykowania należności, zaś Ty w tym czasie będziesz mógł skupić się na rozwoju Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto, po zgłoszeniu faktury, firma faktoringowa sprawdzi rzetelność Twojego kontrahenta, co pomoże Ci uniknąć współpracy z nieuczciwymi podmiotami.

FAKTORING PEŁNY

Pełny faktoring polega na przejęciu przez faktora ryzyka nieopłacenia faktury przez Twojego kontrahenta. Firma factoringowa dzięki ubezpieczeniu przejmuje ryzyko braku zapłaty za dostarczone towary lub usługi. Pełny faktoring wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, co jest w pełni zrozumiałe biorąc pod uwagę wielkość ryzyka, jakie przejmuje przedsiębiorstwo faktoringowe.

FAKTORING NIEPEŁNY

Faktoring niepełny polega na finansowaniu faktur, jednak bez przejęcia ryzyka niezapłacenia należności przez odbiorcę faktury. Jego popularność w głównej mierze wynika z dostępności, ponieważ to on jest w głównej mierze kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. W razie braku płatności od kontrahenta w tej formie faktoringu istnieje konieczność rozliczenia się z faktorem i zwrócenia kwoty zaliczki w ustalonym z firmą faktoringową terminie.

Współpracuję z wieloma bankami