Kompas finansowy – Twój Ekspert finansowy

Leasing

Leasing jest jednym z najpopularniejszych produktów bankowych. Leasing to forma dzierżawy lub najmu środków trwałych lub nieruchomości, bez jednoczesnej konieczności zakupu. Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana między dwiema stronami: leasingodawcą i leasingobiorcą. To tymczasowe przeniesienie na inny podmiot dóbr inwestycyjnych w zamian za określoną sumę pieniężną.

doświadczony doradca finansowy Kielce

Leasing samochodu

Leasing samochodu łączy w sobie elementy kredytu i dzierżawy. Korzystasz wówczas z samochodu na warunkach ściśle określonych w umowie. Leasing samochodu w czasie trwania umowy nie staje się Twoją własnością. Jest własnością firmy leasingowej, a jest Ci jedynie udostępniony na określony czas. Po zakończeniu umowy leasingu możesz oczywiście wykupić leasingowane auto, a kwota wykupu będzie dużo niższa, niż jego wartość rynkowa. Leasing samochodu to takie korzyści dla leasingobiorcy jak: niewielkie zaangażowanie własnego kapitału, optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa) oraz możliwość rozliczenia podatku VAT. Decydując się na leasing samochodu, najpierw musisz wiedzieć, czym i jak bardzo różnią się od siebie leasing operacyjny, finansowy lub leasing zwrotny. Dzięki temu wybierzesz najlepsze rozwiązanie dla swojego biznesu.

Podstawowe rodzaje leasingów

Leasing Operacyjny (usługowy) – polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie przedmiotu inwestycyjnego. Czas ten jest zwykle krótszy niż okres zużycia leasingowanej rzeczy (amortyzacji). Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, zaś przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. Leasing Operacyjny umożliwi Ci wrzucenie w koszty uzyskania przychodu niemal wszystkich wydatków powiązanych z przedmiotem leasingu. Będą to, prócz raty leasingowej, opłata początkowa (czynsz inicjalny), wydatki na paliwo, naprawy, przeglądy samochodu lub zakup jego wyposażenia. W umowie leasingu operacyjnego można mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT).


Leasing Finansowy (kapitałowy) – polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Dodatkową przewagą leasingu finansowego nad leasingiem Operacyjnym jest to, że mimo że samochód nadal jest własnością Leasingodawcy to przypisuje się do majątku leasingobiorcy. Dzięki temu to leasingobiorca amortyzuje go od samego początku. Firma zwiększa wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy. Inaczej wygląda też kwestia rozliczenia VAT. W odróżnieniu od leasingu operacyjnego, VAT jest płatny w całości wraz z fakturą na całą wartość pojazdu. Później klient nie dostaje faktur tylko ma harmonogram spłaty rat leasingowych.


Leasing Zwrotny – występuje, gdy firma zakupi samochód z własnych środków, odda go firmie leasingowej w zamian za gotówkę, a następnie weźmie samochód w leasing. Dzięki takiemu zabiegowi firma odzyska gotówkę jaką wydała na zakup auta i będzie mogła ją spożytkować na inne cele. Następnie przez oznaczony w umowie okres będzie płacić za użytkowane auto raty leasingowe aż do momentu wykupu przedmiotu leasingu na własność.

Leasing maszyn i urządzeń

Leasing maszyn i urządzeń jest jednym z narzędzi finansowych dających największe korzyści w zakresie optymalizacji podatkowej. W czasach gdy o kredyt bankowy jest trudniej niż kiedykolwiek wcześniej atrakcyjność takiego leasingu dodatkowo wzrasta. Często jest to jedyna opcja, gdy nie sposób zdobyć środki finansowe na zakup maszyny czy urządzenia, gdyż firmie brak zdolności kredytowej.


Leasing maszyn i urządzeń niezbędnych do działalności gospodarczej poprzez finansowanie zewnętrzne pozwoli na skrócenie okresu amortyzacji 2,5-krotnie, a więc zakończenie jej w czasie nie krótszym niż 40 proc. amortyzacji normatywnej: np. w przypadku maszyny do robót budowlanych 16 miesięcy (okres normatywny 40 miesięcy).

Po przeanalizowaniu faktycznych kosztów kredytu w zestawieniu z kosztami obsługi firmy leasingowej, łatwo dojść do wniosku, że nie ma między nimi zasadniczych różnic.


Podsumowując różnice można powiedzieć, że leasing maszyn i urządzeń jest optymalnym rozwiązaniem dla osób chcących jak najszybciej obciążyć koszty bieżącej działalności wydatkami na inwestycje (maszyny i urządzenia), a kredyt zaś jest lepszym rozwiązaniem dla osób, które chcą ciężar spłaty inwestycji rozłożyć na długi okres (amortyzacja).

Współpracuję z wieloma bankami