Kompas finansowy – Twój Ekspert finansowy

RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

RRSO Kielce

Ubiegając się o kredyt spotykamy się z określeniem RRSO. Czym tak właściwie jest? RRSO to skrót od Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania i określa całość kosztów, jakie będzie musiał ponieść kredytobiorca. Zwykle na RRSO prócz odsetek składa się także; ubezpieczenie, prowizja oraz pozostałe opłaty manipulacyjne. Dodatkowo Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania związana jest z wartością pieniądza. Dlatego też, jeżeli jego wartość ulegnie zmianie w trakcie okresu spłaty zmieni się również RRSO. W ustawie o kredycie konsumenckim czytamy iż: „roczna stopa oprocentowania to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”.

 

Jak rozumieć rzeczywiste roczne oprocentowanie?

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyrażona jest, jako stałe lub zmienne oprocentowanie w stosunku do wypłaconej kwoty na podstawie umowy o kredyt, w ujęciu rocznym. Roczna stopa oprocentowania zawsze będzie wyższa niż stopa oprocentowania, bowiem RRSO wyliczana jest w oparciu o całkowity koszt kredytu, do którego jak już wcześniej wspomnieliśmy należy doliczyć; odsetki, ubezpieczenia oraz pozostałe koszty manipulacyjne. RRSO to najważniejszy czynnik, jaki kredytobiorca powinien analizować na etapie porównania ofert banków, ponieważ to właśnie on mówi o całkowitych kosztach.

 

RRSO a różne oferty banków

 

Musimy pamiętać, iż przedstawiona przez bank wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania nie oznacza, iż właśnie taką kwotę poniesiemy w związku ze spłatą zaciągniętego kredytu. Jak już wcześniej wspomnieliśmy na RRSO ma wpływ również wartość pieniądza. Dlatego też nawet, jeżeli w ofercie kredytu podana jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to i tak musimy wziąć pod uwagę, że wysokość ta może ulec zmianie. Z tego względu przy porównaniu ofert kredytów nie możemy opierać się jedynie na wysokości proponowanych odsetek. Precyzyjne określenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania powinno być wskazane w umowie kredytu wraz z wyszczególnieniem, co ona obejmuje. To niezwykle istotne, ponieważ każdy bank może stosować różne opłaty manipulacyjne.

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania a termin spłaty kredytu

 

RRSO jest ściśle związane z terminem, w jakim zobowiązaliśmy się do spłaty kredytu. Należy pamiętać, iż tylko w pierwszym miesiącu począwszy od daty podpisania umowy kredytu cały kapitał jest równy właśnie całkowitej kwocie kredytu. W każdym następnym miesiącu kwota pozostała do spłaty będzie się zmniejszać, z uwagi na już spłacone raty. W związku z tym całkowity okres, jaki nam pozostaje do spłaty będzie się zmniejszał. Jednocześnie wzrastać będzie Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.