Kompas finansowy – Twój Ekspert finansowy

Kredyt dla firm w trakcie pandemii COVID-19

kredyt dla firm kielce

Banki w związku ze skutkami pandemii COVID-19 dokonują zaostrzeń polityki kredytowej we wszystkich segmentach rynku. W przypadku kredytów dla firm skala obostrzeń jest największa od połowy 2009 r. Niestety nic nie wskazuje na to, aby kredyt dla firm w najbliższej przyszłości miał być bardziej dostępny. Jednocześnie banki liczą się, iż spadek popytu na produkty bankowe wystąpi w większości kategorii kredytu.

Zaostrzenia w udzielaniu kredytów dla firm

Pierwszy kwartał 2020 roku okazał się okresem zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów dla firm. W obliczu pandemii małe i średnie przedsiębiorstwa musiały zmierzyć się z zastojami w płatnościach i problemami z zachowaniem ciągłości finansowej. Mimo iż banki notują znaczne spadki popytu na kredyty dla firm, to nie ułatwiają procedur. Wszystko spowodowane jest faktem, iż wraz z pogarszającą się sytuacją gospodarczą banki udzielając kredytów i pożyczek ponosi znacznie większe ryzyko niż dotychczas. Mimo iż sytuacja związana z COVID-19 zaczyna się stabilizować, to skutki gospodarcze będą dawały się we znaki jeszcze przez długi czas. Dlatego też w drugim kwartale 2020 r. banki przewidują bardzo silne zaostrzenie polityki kredytowej we wszystkich kategoriach kredytów, zwłaszcza na długoterminowe kredyty dla firm. Popyt na długoterminowe kredyty dla firm nadal będzie spadał za wyjątkiem krótkoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw.

Udogodnienia w spłacie dotychczasowych kredytów dla firm

Należy zauważyć, iż banki mimo wnikliwej procedury weryfikacyjnej podczas udzielania nowych kredytów dla firm – wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich obecnych klientom. Bank centralny zaznacza, iż większość banków wprowadziła czasowe zawieszenie wpłaty rat kredytów dla firm, co pomoże przetrwać większości przedsiębiorców i utrzymać się na rynku.

Czy kredyt dla firm będzie możliwy do uzyskania w najbliższych miesiącach?

Z raportu banku centralnego wynika, iż niektóre banki wstrzymały procedury udzielenia kredytu dla firm tym jednostkom, które uzyskały niezadowalające wyniki finansowe na koniec 2019 roku lub prowadzą działalność w branżach szczególnego ryzyka COVID-19. Kolejnym kryterium, które może być przyczyną nieudzielenia kredytu dla firm jest uzyskanie zewnętrznego finansowania z środków publicznych. Ponadto część banków, które nie zmieniły polityki kredytowej, wzmocniła monitoring ryzyka w działalności przedsiębiorstw z branż uzależnionych od importu z Chin.

 

Kredyt dla firm w najbliższych miesiącach stanie się dobrem luksusowym. Dlatego też myśląc o takiej możliwości skorzystaj z pomocy niezależnego doradcy finansowego, który pomoże Ci przejść przez całą procedurę i uzyskać kredyt dla firm.