Unijne wsparcie dla firm


Unijne wsparcie dla firm


Zainteresowanym podmiotom proponujemy współpracę przy pozyskaniu dotacji ze środków Funduszy Europejskich. Oferujemy wsparcie przy opracowaniu niezbędnej dokumentacji, monitorowaniu procesu oceny wniosku oraz jego rozliczeniu. Moja skuteczność w pozyskaniu dotacji unijnych jest bardzo wysoka - 9/10 wniosków jest rozpatrywanych pozytywnie. Wnioskodawca przechodzi bezpłatną wstępną weryfikację, i dopiero wówczas gdy jego finalny projekt ma duże szanse uzyskać wsparcie dopiero wówczas zostaje realizowana odpłatna pomoc w przygotowaniu projektu.Dotacja Unijna Fundusze ze środków Unii Europejskiej - Perspektywa 2014 - 2020

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 zapewniła Polsce środki w wysokości 82,5 mld euro. Kwota ta jest dostępna poprzez sześć programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej oraz 16 programów regionalnych. Dodatkowo projekty realizowane we współpracy z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Wsparcie z funduszy unijnych można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową. Istotnym celem strategii wykorzystania środków z Funduszy Europejskich jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym przedsiębiorstw z sektora MŚP. W obecnej perspektywie finansowej środki na ten cel będą adresowane do beneficjentów przede wszystkim poprzez Programy Regionalne. W związku z tym samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich funduszy.

 

Promesa Kredytowa

Promesa kredytowa jest to przyrzeczenie banku, że klient ma zdolność kredytową i po spełnieniu określonych warunków, otrzyma kredyt. Promesa kredytowa może być przydatna lub nawet niezbędna w momencie zakwalifikowania się i składania dokumentacji w danym projekcie unijnym.

 

Kredyt Pod Dotację

Kredyt ze wsparciem unijnym jest doskonałym źródłem finansowania dla nowych firm. Przeznaczany jest na konkretny cel inwestycyjny. Pomoc w finansowaniu inwestycji, na którą otrzymało się dotacje unijną, stanowi kredyt pomostowy. Pozwoli Ci on na rozpoczęcie inwestycji jeszcze przed otrzymaniem dotacji unijnej, a tym samym finansowanie projektu, aż do momentu pozyskania właściwych środków. Zaletą kredytu pomostowego są indywidualne negocjacje dotyczące warunków kredytu.