Osiem kroków po pieniądze w programie Mieszkanie dla Młodych 2018

Nie zmarnuj ostatniej okazji na dopłatę MDM 2018
20 lutego 2017
Leasing czy kredyt na samochód Kielce
Leasing vs kredyt – porównanie
16 marca 2017
Show all

Osiem kroków po pieniądze w programie Mieszkanie dla Młodych 2018

Status programu Mieszkanie dla Młodych z pulą wypłat na 2018 rok.
Wciąż można korzystać z programu ” MdM 2018 ” ale pierwsza pula 50% kwoty niebawem się skończy. Wnioski będą przyjmowane do dnia, kiedy to rządowa pula osiągnie kwotę 381 mln zł. Czym jest program “Mieszkanie dla młodych” Program jest zdefiniowany w rządowej ustawie Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Czym jest program “Mieszkanie dla młodych” Program jest zdefiniowany w rządowej ustawie Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi . Ustawa przewiduje wsparcie w postaci dofinansowania wkładu własnego oraz spłaty części kredytu dla osób i rodzin, kupujących mieszkanie lub dom jednorodzinny w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Nie można z tych pieniędzy budować domu, remontować, wyposażać ani urządzać. Osoby, które budują dom jednorodzinny mogą jednak ubiegać się o zwrot części
wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Postaram się w jasny i czytelny sposób wyjaśnić co należy zrobić „Krok po kroku” abyście mogli ubiegać się o dofinansowanie własnego kąta z ostatniej puli pieniędzy z wypłatą przewidzianą na rok 2018:

 

Krok 1 – Sprawdzamy czy się spełniamy warunki niezbędne do uzyskania wsparcia w programu MdM;

 • Wiek do 35 lat – singiel, małżeństwo lub związek nieformalny, w przypadku małżeństw dotyczy młodszego małżonka. Warunek wieku nie dotyczy osób/rodzin z trójką dzieci;
 • nie jesteś i nie byłeś/aś właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego – nie dotyczy działki niezabudowanej.

Jeśli jesteś współwłaścicielem części budynku mieszkalnego, a udział we własności budynku jest równy powierzchni co najmniej jednego mieszkania w tym budynku, wówczas nie możesz skorzystać z programu MdM. Ułamkowa część współwłasności lokalu mieszkalnego nie jest z kolei przeszkodą. Jeśli spełniamy powyższe warunki możemy stać się beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych.

 

Krok 2 – Znajdujemy mieszkanie lub dom – istotny limit metrażu i ceny.

Rok 2018 to ostania szansa na skorzystanie z programu MdM. Kolejna propozycja rządu “Mieszkanie Plus” nie wspiera zakupu prywatnych nieruchomości. Dlatego Mieszkanie dla Młodych w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem i warto się śpieszyć.
Istotne, że wartość kupowanego mieszkania nie może przekroczyć ceny ustalonej dla danej lokalizacji (Obliczysz naszym kalkulatorem MdM), a metraż odpowiednio:

 • całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekroczyć 75 m², a domu jednorodzinnego 100 m² – jeśli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowujesz jedno lub dwoje dzieci albo nie masz dzieci.
 • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m², a domu jednorodzinnego 110 m² – jeśli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowujesz troje lub więcej dzieci.

Maksymalną cenę nieruchomości możemy wyliczyć za pomocą naszego kalkulatora dopłat MdM.
Termin oddania nieruchomości.
Istotny jest również termin oddania mieszkania – termin płatności. Powinien być to 2018 rok.
Jest szereg możliwość, aby móc wprowadzić się do mieszkania wcześniej. Możemy takie mieszkanie na przykład początkowo wynajmować, o czym możesz rozmawiać z deweloperem bądź sprzedawcą.

 

Krok 3 – Liczymy dopłatę MdM 2018 rok.

Dopłata do wkładu własnego jest tym samym naszym wkładem własnym – jeśli kwota pokryje wymagane przez bank 10% lub 20% to nie musimy mieć pieniędzy na wkład własny.

Jak liczymy dopłatę w programie Mieszkanie dla Młodych?

Dopłata = Pow. mieszkania* [m2] x wskaźnik[zł]** x 10, 15, 20 lub 30%

*-maksymalnie 50m2 lub 65m2 przy posiadaniu 3 i więcej dzieci;
**- wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie Wskaźniki.

 • 10% dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
 • 15% dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
 • 20% dla osób i małżeństw wychowujących dwoje dziecko
 • 30% dla osób i małżeństw wychowujących przynajmniej troje dzieci

Dodatkowo możesz liczyć na 5% na przedterminową spłatę części kapitału kredytu jeśli, w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się nam trzecie (lub kolejne) dziecko.

Przykład:
Mieszkanie 66m2, małżeństwo z dwójką dzieci, Kielce
Dopłata : 50 [m2] x 4317,81 zł x 20%=43178,1 zł

 

Krok 4 – Podpisujemy umowę deweloperską.

Wygląd i formę takiej umowy szczegółowo reguluje ustawa jest to bardzo ważny dokument i szerzej opisujemy go w oddzielnym artykule – umowa deweloperska.

 

Krok 5 – Kredyt – wybieramy Bank (lub kilka) kredytujący.

Punkt ten jest obowiązkowy. Istotne jest, że dopłaty w ramach programu MdM nie uzyskamy jeśli chcemy kupić mieszkanie w całości za gotówkę. 50% wartości nieruchomości musi być sfinansowane z kredytu. Wybrany bank nie może być przypadkowy, bank musi być zgłoszony do udzielania kredytów z opcją rządowych dopłat MdM (Lista banków kredytujących MdM).

Ważne też jest, że okres kredytowania musi wynosić przynajmniej 15 lat. Ponadto w ciągu 5 lat od kupna mieszkania albo domu nie można spłacić całego kredytu ani jego części, jeśli przekroczyłaby wysokość otrzymanego dofinansowania. Niezależnie od konieczności spełnienia wymagań programu “Mieszkanie dla młodych”, bank prześwietli nas w taki sam sposób jak przy “zwykłym” kredycie hipotecznym.

 

Krok 6a – Dokumenty – nabycie nieruchomości z rynku pierwotnego:

Przed wizytą w banku należy przygotować oryginały dokumentów, lub notarialnie potwierdzone kopie.

 • wniosek o udzielenie kredytu,/li>
 • dokumenty tożsamości,
 • dokumenty stwierdzające źródło i wysokość dochodów,
 • dokumenty potwierdzające rozdzielność majątkową małżeńską, jeżeli taka istnieje – umowa w formie aktu notarialnego bądź prawomocne orzeczenie sądowe,
 • dokument potwierdzający posiadanie dzieci (akt urodzenia, dokument potwierdzający nadanie nr PESEL dla dziecka) – jeśli dzieci posiadamy,
 • umowa deweloperska lub inna równoważna,
 • pisemne oświadczenie, że do dnia nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie posiadaliśmy innych nieruchomości (zabudowanych/nie dotyczy przy trójce dzieci),
 • pisemne oświadczenie, że lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • pisemne zobowiązanie, do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego, zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu – jeśli dotyczy (jeśli w momencie ubiegania się o kredyt i dofinansowanie takowy posiadacie),

 

Krok 6b – Dokumenty – nabycie nieruchomości z rynku wtórnego:

Przed wizytą w banku należy przygotować oryginały dokumentów, lub notarialnie potwierdzone kopie.

 • wniosek o udzielenie kredytu,
 • dokumenty tożsamości,
 • dokumenty stwierdzające źródło i wysokość dochodów,
 • dokumenty potwierdzające rozdzielność majątkową małżeńską, jeżeli taka istnieje– umowa w formie aktu notarialnego bądź prawomocne orzeczenie sądowe,
 • dokument potwierdzający posiadanie dzieci (akt urodzenia, dokument potwierdzający nadanie nr PESEL dla dziecka) – jeśli dzieci posiadamy,
 • podstawa nabycia praw do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa nabycia, orzeczenie sądu, przydział),
 • zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości w opłatach wraz z informacją, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do domu/lokalu–w przypadku zakupu od spółdzielni,
 • (dotyczy domów jednorodzinnych) aktualny (maks. 3 miesicie) wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz decyzja o warunkach zabudowy lub zaświadczenie z urzędu o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego),
 • aktualna (z ostatnich 6 miesięcy) wycena wartości nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę, czasem bank jednak woli posłać swojego (należy doprecyzować z bankiem), w przypadku zakupu nieruchomości z gminy nie jest wymagana wycena, jeśli informacje zawarte w ogłoszeniu są wystarczające,
 • aktualny (maks. 3 miesiące) odpis z księgi wieczystej nieruchomości lub jeśli brak jest księgi wieczystej dla nieruchomości – aktualny odpis ze zbioru dokumentów danej nieruchomości, dla ksiąg istniejących w zbiorach wykazu internetowego bank może zadowolić się wydrukiem z systemu – doprecyzować w banku,
 • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – oświadczenie ze spółdzielni o braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej,
 • pisemne oświadczenie, że do dnia nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie posiadaliśmy innych nieruchomości (zabudowanych /nie dotyczy przy trójce dzieci),
 • pisemne oświadczenie, że lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • pisemne zobowiązanie, do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego, zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu – jeśli dotyczy.

 

Krok 7 – Składamy wniosek MdM w wybranych bankach znajdujących się na liście banków które podpisały stosowną umowę z Bankiem Gospodarki Krajowej.

Normalną procedurą zwiększającą szanse w programie MdM, jest złożenie kilku wniosków w różnych bankach jednocześnie. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dopuszcza taką praktykę. Mamy na to 60 dni od daty złożenia pierwszego wniosku. Należy przy tym przestrzegać pewnej reguły. Wszystkie wnioski muszą być zarejestrowane o identycznych parametrach nieruchomości, tj. na tą samą nieruchomość, metraż, dane. Inne mogą być dane dot. samego kredytu, jego okresu, oraz data wypłaty środków. Warto posiłkować się potwierdzeniem danych uzyskanych z pierwszego wniosku aby się nie pomylić. Również w przypadku odmowy wypłaty kredytu z pierwszego z banków możemy składać w kolejnych.
Wszystkie banki udzielające kredytów z dopłatą MdM 2018 korzystają z tego samego systemu “BGK Zlecenia” w którym to składają nasz wniosek.
W przypadku banku BZWBK, jeśli chcemy u nich złożyć wniosek to powinien być on złożony jako ostami, gdyż ich system blokuje możliwość składania innych wniosków w systemie BGK Zlecenia. Dlatego jeżeli ktoś chce składać kilka wniosków o kredyt z dopłatą, w tym jeden w BZWBK, to w tym banku wniosek powinien być składany jako ostatni, aby uniknąć ww. problemów.
Każdorazowo należy żądać potwierdzenia zarejestrowania wniosku w systemie BGK Zlecenia (dotyczy pierwszego banku, kolejne bazują na tym samym wniosku). Poprawnie złożony wniosek powinien mieć pozytywny wynik weryfikacji i być w statusie “zarejestrowany” z nadanym numerem NWR – rok, numer wniosku. Jedynie taki wniosek pozwala nam spać spokojnie.

 

Krok 8 – Wypłata dofinansowania.

Wypłata środków z tytułu udzielonego dofinansowania MdM 2018 następuje w dniu, który określimy we wniosku.

Może się to odbyć w 4 formach:

 1. jako przelew na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie (rynek wtórny, pośrednik);
 2. jako przelew ostatniej części zapłaty nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej;
 3. jw. na rachunek osoby, która sprzedaje mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. jako przelew ostatniej części zapłaty nabywcy wynikających z umowy o budowę lokalu (wkład budowlany), na rachunek spółdzielni mieszkaniowej, na który przekazane zostały, w całości lub w części, środki z tytułu udzielonego kredytu.
Gotowe. Cieszymy się niezmiernie, ale „UWAGA” – pamiętamy o dwóch ważnych sprawach:
 1. Mieszkanie lub dom kupione z pomocą programu Mieszkanie dla młodych można najwcześniej sprzedać po 5 latach od kupna. W tym czasie nie można go również wynająć ani użyczyć. Podobnie nie można zmienić sposobu użytkowania na np.” lokal usługowy” . Jeśli wyjdzie na jaw któraś z ww. czynności, trzeba będzie zwrócić część dofinansowania w odpowiedniej proporcji.
 2. Nie możesz kupić lub uzyskać prawa własności do innego mieszkania albo domu w okresie 5 lat od dnia kupna mieszkania albo domu w programie MdM. Nieruchomość otrzymana w spadku nie jest objęta tym zakazem.