Kiedy pożyczka jest zwolniona z pcc?

pożyczka gotówkowa Kielce
Pożyczka gotówkowa – na co warto ją przeznaczyć?
10 lutego 2021
pożyczka dla firm
Pożyczka dla firm – co musimy o niej wiedzieć?
10 marca 2021
Show all

Kiedy pożyczka jest zwolniona z pcc?

pcc

Co do zasady pożyczka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% kwoty pożyczki lub jej wartości. Tymczasem w niektórych przypadkach możemy uzyskać zwolnienie z obowiązku uiszczenia podatku. Kiedy pożyczka jest zwolniona z pcc?

Powstanie obowiązku podatkowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialnym za uiszczenie podatku pcc jest pożyczkobiorca. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie zaciągnięcia pożyczki, a kwota podatku wynosi na ogół 2%. Czasami może jednak wynosić nawet 20% kwoty pożyczki – dzieje się tak, jeśli nie wywiążemy się na czas z obowiązku zapłaty podatku. Należy pamiętać, że opodatkowane są nie tylko pożyczki gotówkowe, ale również rzeczowe. Dotyczy to jednak jedynie rzeczy oznaczonych co do gatunku. Tymczasem nie każda pożyczka będzie opodatkowana zgodnie z zasadami ogólnymi. Można bowiem uzyskać zwolnienie z opodatkowania, jednak należy spełnić pewne kryteria ustawowe.

pccPożyczka od najbliższej rodziny

Zwolnieniu od podatku pcc podlega pożyczka, którą otrzymujemy od najbliższej rodziny. Ustawodawca dokładnie określa, jakich jej członków należy rozumieć jako “najbliższych”. Otóż jest to małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, matka, ojciec, babcia, dziadek, pasierb, ojczym, macocha lub rodzeństwo. Aby uzyskać zwolnienie z podatku, należy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pożyczki złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3. Należy w niej podać kwotę pożyczki, jednak w kolumnie “podatek” wpisać zero. Do dokumentacji trzeba jeszcze dołączyć potwierdzenie otrzymania pożyczki. Jeżeli nie dopełnimy tejże formalności, zwolnienie z pcc nie będzie nam przysługiwało. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kwota pożyczki otrzymana od najbliższej rodziny nie przekroczy 9 637 zł w ciągu 5 lat.

Inne zwolnienia ustawowe 

Nie podlegają opodatkowaniu podatkiem pcc pożyczki, które udzielone zostały przez:

  • wspólnika spółce kapitałowej,
  • osoby inne niż te należące do pierwszej grupy podatkowej, jeśli kwota pożyczki w ciągu 3 lat nie przekroczy 5000 zł,
  • fundusze zakładowe, ZFŚS, pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, fundusze związków zawodowych,
  • podmioty, których działalność polega na udzielaniu pożyczek lub kredytów, jednak nie mają one siedziby w Polsce.

Pożyczka nie będzie również opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT. Obowiązek uiszczenia podatku VAT nie dotyczy jednak pożyczkobiorcy, a pożyczkodawcy. Zwolnieniu podatkowemu będą również podlegały pożyczki, które zostały udzielone w związku między innymi ze sprawami:

  • szkolnictwa i edukacji,
  • powszechnego obowiązku ochrony,
  • zatrudnienia czy świadczeń socjalnych,
  • alimentacyjnymi.

Są to jednak pożyczki dla udzielane zwykle podmiotom państwowym, wykonującym zadania publiczne.

Zaciągając zobowiązanie finansowe zawsze warto zorientować się, kiedy pożyczka jest zwolniona z pcc. Jeżeli bowiem nie wywiążemy się z obowiązku zapłaty podatku, organy podatkowe mogą na nas nałożyć karę finansową. Jeżeli jednak przysługuje nam zwolnienie, upewnijmy się, czy nie jesteśmy zobowiązani do złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.