Czy mogę skorzystać z MdM?

Nie zmarnuj ostatniej okazji na dopłatę MDM 2018
20 lutego 2017
Show all

Czy mogę skorzystać z MdM?

Program “Mieszkanie dla Młodych” jest realizowany w kształcie przesądzonym w poprzedniej kadencji Sejmu. Nadal mogą być składane wnioski przewidujące wypłatę dofinansowania w 2018 r. w określonym przez ustawę limicie rocznym. Nadal mogą też być składane do urzędów skarbowych wnioski o tzw. zwrot VAT na nowych zasadach – puli środków na ten mechanizm nie dotyczy roczny limit określony przez ustawę o funkcjonowaniu MdM.

Zasady postępowania w przypadku, gdy liczba wniosków o dofinansowanie wkładu własnego przekroczy dostępny limit środków regulują przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Mimo wstrzymania przyjmowania nowych wniosków o kredyt z dofinansowaniem, cały czas są przyjmowane wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu lub przysposobieniu trzeciego lub kolejnego dziecka. Nadal można składać wnioski o tzw. zwrot VAT na nowych zasadach oraz wnioski z datą wypłaty dofinansowania wkładu własnego w 2018 r.

Wnioski z datą wypłaty przypadającą w 2018 r. r. będą przyjmowane do dnia, w którym suma dofinansowania wkładu własnego wynikająca z tych wniosków przekroczy 50 proc. ustawowego limitu środków. W 2018 r. limit wynosi 762 mln zł, więc w 2017 r. wnioski będą przyjmowane do dnia, kiedy suma dofinansowań przekroczy 381 mln zł.

W dniu przekroczenia limitu 50 proc. środków na 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z datą wypłaty w 2018 r. Instytucje kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez BGK. W takiej sytuacji od 1 stycznia 2018 r. byłaby odwieszona możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w przypadku dofinansowań wypłacanych w 2018 r., aż do wyczerpania pozostałej kwoty limitu.

Wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu trzeciego dziecka będzie można składać w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania, a więc nawet po 2018 r., kiedy nastąpi zamknięcie możliwości składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego.

Jak skorzystać z programu „Mieszkanie dla młodych” (MdM)?

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Pamiętaj, że możesz dostać dofinansowanie z budżetu państwa (tak zwane dofinansowanie wkładu własnego). Skorzystaj z programu „Mieszkanie dla młodych” (MdM). Program MdM to program dla młodych osób, które chcą kupić mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym i w tym celu biorą kredyt hipoteczny. Jeśli korzystasz już z programu MdM, możesz dodatkowo ubiegać się o częściową spłatę kredytu.

Dofinansowanie wkładu własnego

Kto może dostać dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych?

Każda osoba, która:

 1. chce kupić mieszkanie albo dom jednorodzinny na rynku pierwotnym (czyli od osoby, która wybudowała go w ramach działalności gospodarczej, na przykład u dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej) lub wtórnym. Informacje o wymaganiach, które musi spełnić mieszkanie albo dom, znajdziesz w sekcji “Warunki, które musi spełnić mieszkanie albo dom”,
 2. bierze kredyt hipoteczny na zakup mieszkania albo domu. Informacje o wymaganiach, które musi spełnić kredyt, znajdziesz poniżej w sekcji “Warunki, które musi spełnić kredyt”,
 3. ma mniej niż 36 lat (w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego małżonka). Jeśli w danym roku kończysz 35 lat – możesz złożyć wniosek do 31 grudnia tego roku. Tego warunku nie muszą spełniać osoby wychowujące przynajmniej troje dzieci,
 4. nie jest, ani wcześniej nie była, właścicielem mieszkania albo domu jednorodzinnego (w przypadku małżeństwa każde z małżonków musi spełniać to wymaganie),

Współwłasność mieszkania lub domu
Jeśli posiadasz część ułamkową (na przykład połowę lub jedną czwartą) mieszkania lub domu jednorodzinnego – możesz skorzystać z programu MdM.

 1. nie przysługuje jej, ani nie przysługiwało, spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego (w przypadku małżeństwa każde z małżonków musi spełniać to wymaganie),

Jeśli jesteś współwłaścicielem budynku mieszkalnego, to nie możesz skorzystać z programu MdM, jeśli udział we własności budynku jest równy powierzchni co najmniej jednego mieszkania w tym budynku.
To umowa między spółdzielnią mieszkaniową a lokatorem. Zgodnie z tą umową lokator może mieszkać w lokalu, który nie jest jego własnością, oraz może nim rozporządzać, czyli na przykład może sprzedać lub wynająć mieszkanie innej osobie. Lokator musi zapłacić za możliwość mieszkania w takim lokalu (wkład budowlany) oraz opłacać comiesięczne opłaty. Prawo do takiego lokalu jest dziedziczne, czyli np. można przekazać taki lokal w testamencie. Lokator może wykupić takie mieszkanie – wtedy lokal staje się jego własnością.

 1. nie jest i nie była właścicielem budynku mieszkalnego, na przykład kamienicy (w przypadku małżeństwa każde z małżonków musi spełniać to wymaganie),

Współwłasność budynku mieszkalnego
Jeśli jesteś lub byłeś współwłaścicielem budynku mieszkalnego, to nie możesz skorzystać z programu MdM, w przypadku, gdy udział we własności budynku jest lub był równy powierzchni co najmniej jednego mieszkania w tym budynku.
Jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, możesz otrzymać dofinansowanie na zakup drugiego lub kolejnego mieszkania. Pamiętaj, że dofinansowanie z programu MdM możesz otrzymać tylko raz.
Wszystkie formalności związane z programem MdM załatwisz w wybranym przez Ciebie banku komercyjnym, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zapoznaj się z aktualną listą banków, które biorą udział w programie MdM.

 

Co musisz zrobić?

 1. Wybierz mieszkanie albo dom jednorodzinny, który chcesz kupić.
 2. Wybierz bank, w którym chcesz wziąć kredyt hipoteczny. Zapoznaj się z aktualną listą banków, które biorą udział w programie MdM.
 3. Umów się na spotkanie w wybranym banku. Tam omówisz szczegóły związane z kredytem i dofinansowaniem oraz dostaniesz wniosek o dofinansowanie. Bank poinformuje Cię również o innych dokumentach, które musisz dostarczyć.
 4. Złóż wniosek o dofinansowanie razem z wnioskiem o kredyt w banku, w którym chcesz wziąć kredyt. Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć jednocześnie w kilku bankach. Umowę kredytu podpisz z bankiem, który zaproponuje Ci najlepsze warunki spłaty kredytu.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego możesz złożyć jedynie do 30 września 2018 r.
Jeśli wynajmujesz mieszkanie – musisz rozwiązać umowę najmu i się z niego wyprowadzić. Zrób to w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna mieszkania albo domu w programie MdM.
Jeśli posiadasz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – musisz zrzec się spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna mieszkania albo domu w programie MdM.

Jaka jest wysokość dofinansowania
 • podstawowa wysokość dofinansowania wynosi 10 proc. przeciętnych kosztów budowy w danej lokalizacji – jeśli jesteś singlem albo jesteście małżeństwem, ale nie macie dzieci,
 • wysokość wsparcia wynosi 15 proc. przeciętnych kosztów budowy w danej lokalizacji – jeśli wychowujesz jedno dziecko (własne lub przysposobione), 20 proc. – jeśli wychowujesz dwoje dzieci lub 30 proc. – jeśli wychowujesz przynajmniej troje dzieci,
 • wysokość dofinansowania jest liczona maksymalnie do 50 m2 powierzchni użytkowej mieszkania albo domu jednorodzinnego. Jeśli zdecydujesz się na większe mieszkanie, na przykład o powierzchni użytkowej 55 m2, to dofinansowanie dostaniesz do 50 m2, a do pozostałych 5 m2 już nie.Jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, możesz dostać dofinansowanie do 65m2 powierzchni użytkowej mieszkania lub domu.
 • zapoznaj się z informacjami o wysokości dofinansowania w Twojej miejscowości (wysokość dofinansowania jest aktualizowana co 6 miesięcy).

Jakie warunki musi spełnić mieszkanie albo dom?

Mieszkanie albo dom muszą spełnić wszystkie z poniższych wymagań:

 • całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekroczyć 75 m², a domu jednorodzinnego 100 m² – jeśli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowujesz jedno lub dwoje dzieci albo nie masz dzieci. Zapoznaj się z informacjami o powierzchni użytkowej,
 • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m², a domu jednorodzinnego 110 m² – jeśli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowujesz troje lub więcej dzieci. Zapoznaj się z informacjami o powierzchni użytkowej,
 • cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekroczyć ustalonego limitu. Zapoznaj się z aktualnymi limitami cenowymi w Twojej miejscowości (limity są aktualizowane co 6 miesięcy).

Pamiętaj, że wysokość dofinansowania jest liczona maksymalnie do 50 m² powierzchni użytkowej, a jeśli wychowujesz przynajmniej troje dzieci – do 65 m² powierzchni użytkowej.

Jakie warunki musi spełnić kredyt?

Kredyt musi spełnić wszystkie z poniższych wymagań:

 • bank, w którym zamierzasz wziąć kredyt, musi mieć zawartą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zapoznaj się z aktualną listą banków, które biorą udział w programie MdM,
 • kredyt możesz wziąć tylko na zakup mieszkania albo domu jednorodzinnego,
 • kredyt musisz wziąć na co najmniej 50 proc. ceny tego mieszkania albo domu jednorodzinnego,
 • kredyt musisz wziąć na co najmniej 15 lat w polskiej walucie (złoty).

Kiedy dostaniesz dofinansowanie?

Dofinansowanie dostaniesz:

 • jako ostatnią transzę należności wobec dewelopera – jeśli kupujesz mieszkanie albo dom, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania (inwestycja jest realizowana na podstawie umowy deweloperskiej),
 • lub jako ostatnią transzę należności wobec spółdzielni mieszkaniowej – jeśli kupujesz mieszkanie albo dom, które nie zostały jeszcze oddane do użytkowania (inwestycja jest realizowana na podstawie umowy o budowę lokalu),
 • jeśli kupujesz mieszkanie albo dom, które zostały już oddane do użytkowania, dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek sprzedającego jako ostatnia część należności wobec niego,

Wypłaty dokonywane są zgodnie z datą, którą wskażesz we wniosku (we wniosku trzeba wskazać kwartał i rok przewidywanej wypłaty).

O czym musisz pamiętać?

 • nie możesz sprzedać, wynająć, użyczyć mieszkania albo domu w okresie 5 lat od dnia kupna. Nie możesz również zmienić sposobu użytkowania na inny niż mieszkaniowy (na przykład: nie możesz otworzyć w tym miejscu gabinetu stomatologicznego albo prywatnego przedszkola). Jeśli to zrobisz, trzeba będzie zwrócić część dofinansowania. Kwota do zwrotu zostanie wyliczona według wzoru: (kwota uzyskanego dofinansowania) x (liczba miesięcy, która pozostała do zakończenia tych 5 lat: 60), czyli jeśli po 4 latach osoba, która uzyskała dofinansowanie w wysokości 20 000 zł, sprzeda mieszkanie, będzie musiała zwrócić 4 000 zł, bo: (20 000) x (12:60) = 4 000 zł,
 • nie możesz kupić lub uzyskać prawa własności do innego mieszkania albo domu w okresie 5 lat od dnia kupna mieszkania albo domu w programie MdM. Wyjątek od tej reguły stanowią mieszkania i domy, które dostaniesz w spadku,
 • przez 5 lat od kupna mieszkania albo domu – nie możesz spłacić całego kredytu ani jego części – jeśli przekroczyłaby wysokość otrzymanego dofinansowania.
Gdzie znajdziesz potrzebne dokumenty i dodatkowe informacje?

Wniosek i informacje o potrzebnych dokumentach dostaniesz w banku, który bierze udział w programie MdM.

Spłata części kredytu

Kto może uzyskać takie dofinansowanie?

Możesz uzyskać dodatkowo spłatę części kredytu, jeśli spełnisz wszystkie poniższe wymagania:

 • korzystasz z programu MdM (masz kredyt z dofinansowaniem wkładu własnego),
 • w Twojej rodzinie pojawiło się (urodziło się albo zostało przysposobione) trzecie albo kolejne dziecko w ciągu 5 lat od podpisania umowy kupna mieszkania albo domu w ramach MdM.

Łącznie musisz wychowywać przynajmniej troje niepełnoletnich dzieci albo pełnoletnich uczących się.

Co musisz zrobić?
 1. Idź do banku, w którym masz kredyt – tam dostaniesz wniosek oraz informacje o pozostałych dokumentach, które musisz dostarczyć.
 2. Wypełnij wniosek i złóż go w banku, w którym masz kredyt.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania wynosi 5 proc. wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji i jest liczona według wartości, która obowiązywała w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego.

PAMIĘTAJ
Spłatę części kredytu dostaniesz tylko raz.

Kiedy musisz złożyć wniosek?

Do 6 miesięcy od dnia narodzenia lub przysposobienia dziecka. Złóż wniosek w banku, w którym masz kredyt.

Kiedy dostaniesz dofinansowanie?

Wypłaty realizowane są na bieżąco. Kiedy Twój bank otrzyma środki finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego, obniży Ci kapitał kredytu.

Gdzie znajdziesz potrzebne dokumenty i dodatkowe informacje?

Wniosek i informacje o potrzebnych dokumentach dostaniesz w banku, który udzielił Ci kredytu.