ABC KREDYTU


BIK - Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) Przedsi臋biorstwo za艂o偶one przez Zwi膮zek Bank贸w Polskich, kt贸re gromadzi, przechowuje oraz udost臋pnia informacje dotycz膮ce historii kredytowych klient贸w bank贸w oraz pozabankowych instytucji finansowych. Historia ta zawiera informacje o z艂o偶onych wnioskach kredytowych, aktualnych lub sp艂aconych kredytach czy terminowo艣ci sp艂at. Dane te dotycz膮 m.in. kredyt贸w got贸wkowych, kredyt贸w hipotecznych, po偶yczek (r贸wnie偶 w postaci zakup贸w ratalnych w marketach lub przez Internet), limit贸w kart kredytowych oraz kredyt贸w odnawialnych (debet). Dzi臋ki BIK Banki maj膮 wiedz臋 o rzetelno艣ci klient贸w, co ma istotny wp艂yw na decyzje kredytowe.


Ca艂kowita kwota do zap艂aty

Suma kwoty kredytu oraz wszystkich koszt贸w kredytu. Instytucje finansowe maj膮 ustawowy obowi膮zek jej wyliczenia przed podpisaniem umowy kredytowej. Wa偶ne jest to, 偶e wyliczenie ca艂kowitej kwoty do zap艂aty jest pogl膮dowe, bo jest obliczane z dniem przyznania kredytu. Mo偶e si臋 zatem zmienia膰 w zale偶no艣ci od aktualnego wska藕nika referencyjnego (WIBOR) oraz ewentualnych nadp艂at kredytu.


Ca艂kowita kwota kredytu

Kwota kredytu, kt贸r膮 kredytobiorca otrzyma (na r臋k臋). Jest to wi臋c suma wszystkich 艣rodk贸w pieni臋偶nych, kt贸re bank udost臋pni klientowi na podstawie umowy kredytowej. Istotne jest to, 偶e b臋dzie ona r贸wna lub mniejsza ni偶 kwota kredytu. Dzieje si臋 tak, bo kwota kredytu zawiera r贸wnie偶 op艂aty i prowizje, a ca艂kowita kwota kredytu zawiera wy艂膮cznie 艣rodki przekazane przez bank do swobodnej dyspozycji.


Ca艂kowity koszt kredytu

Suma wszystkich koszt贸w zwi膮zanych z kredytem, kt贸re nale偶y zap艂aci膰 zgodnie z zawart膮 umow膮 (np. odsetki, prowizja za udzielenie kredytu, kwota ubezpieczenia kredytu itp.). Obliczaj膮c ca艂kowity koszt kredytu bank przyjmuje, 偶e oprocentowanie b臋dzie takie samo przez ca艂y okres sp艂aty kredytu jak w dniu zawarcia umowy kredytowej. W wyliczeniach nie uwzgl臋dnia si臋 偶adnych zmian kt贸re mog膮 p贸藕niej wp艂yn膮膰 na jego koszt np. nieterminowych sp艂at, wcze艣niejszej sp艂aty czy nadp艂at. Przy takiej symulacji zawsze do wylicze艅 bierze si臋 pod uwag臋 wy艂膮cznie czas sp艂aty kredytu jaki jest zawarty w umowie. Do koszt贸w kredytu nie zalicza si臋 koszt贸w op艂at notarialnych ponoszonych przez konsumenta.
Wa偶ne wi臋c jest by mie膰 艣wiadomo艣膰, 偶e faktyczny ca艂kowity koszt kredytu, prawdopodobnie b臋dzie si臋 r贸偶ni艂 od tego wyliczonego w dniu zawarcia umowy.


Cesja 鈥 Umowa cesji

Umowa cesji jest to umowa przenosz膮ca na rzecz banku prawa z innej umowy, np.: polisy ubezpieczeniowej


Cesja praw z polisy AC

Jest to przeniesienie praw z ubezpieczenia AC na bank. Jest zastrze偶eniem zobowi膮zuj膮cym ubezpieczyciela do wyp艂aty odszkodowania lub jego cz臋艣ci na rzecz okre艣lonej osoby trzeciej lub podmiotu, najcz臋艣ciej banku lub leasingodawcy zwanych cesjonariuszami. Wyp艂ata odszkodowania mo偶e za zgod膮 cesjonariusza by膰 dokonana na rzecz kredytobiorcy/leasingobiorcy.

Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomo艣ci od ognia i innych zdarze艅 losowych

To przeniesienie praw do wierzytelno艣ci z umowy ubezpieczenia nieruchomo艣ci od ognia i innych zdarze艅 losowych przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) na rzecz banku (cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej pomi臋dzy kredytodawc膮 a kredytobiorc膮 (Cedentem). Wyp艂ata odszkodowania zostanie dokonana na rzecz banku lub za jego zgod膮, na rzecz osoby przez niego wskazanej.


EURIBOR

Stopa procentowa ustalana dla kredyt贸w w strefie euro mi臋dzy bankami Jest to 艣rednie notowanie z 57 najwi臋kszych bank贸w ze strefy euro. EURIBOR jest podstaw膮 do okre艣lenia oprocentowania kredyt贸w w Euro.

Harmonogram sp艂at kredytu

Harmonogram sp艂at kredytu to nic innego jak plan sp艂at kredytu. Zawarte s膮 w nim terminy i kwoty wszystkich rat kredytu. W jego sk艂ad wchodz膮 informacje o wysoko艣ci rat kapita艂owych i odsetkowych, kwota kredytu, kt贸ra pozostaje jeszcze do sp艂aty w danym momencie (tzw. saldo kredytu). Sporz膮dzany jest w formie terminarza sp艂at, i jest integraln膮 cz臋艣ci膮 umowy kredytowej.

Hipoteka

Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomo艣ci s艂u偶膮ce zabezpieczeniu wierzytelno艣ci banku. Wpis hipoteczny powstaje z chwil膮 dokonania wpisu w ksi臋dze wieczystej nieruchomo艣ci, a zostanie wykre艣lony po sp艂acie kredytu hipotecznego. Mimo wpisu hipotecznego mo偶emy rozporz膮dza膰 nieruchomo艣ci膮.

Historia kredytowa

Jest to kredytowy autoportret konsumenta, kt贸ry pokazuje jak solidnie by艂y regulowane lub jak s膮 regulowane obecnie jego zobowi膮zania finansowe. Tworz膮 go informacje przekazywane przez instytucje finansowe do BIK, kt贸re dotycz膮 wszystkich produkt贸w kredytowych, z kt贸rych korzysta lub korzysta艂 konsument. W艣r贸d tych zobowi膮za艅 s膮 r贸wnie偶 zakupy na raty, debety/limity w koncie lub kartach kredytowych i debetowych. Na histori臋 kredytow膮 maj膮 r贸wnie偶 wp艂yw por臋czone kredyty i po偶yczki. Je艣li wszystkie swoje kredyty sp艂acasz na czas, w贸wczas masz dobr膮 histori臋 kredytow膮 w BIK.


Kredyt konsumencki

Jest to kredyt b膮d藕 inne zobowi膮zanie udzielane osobie fizycznej czyli konsumentowi, kt贸rego wysoko艣膰 jest nie wi臋ksza ni偶 255 550 PLN lub r贸wnowarto艣膰 tej kwoty w walucie obcej), na cele prywatne nie zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮. Przyk艂adam kredyt贸w konsumenckich s膮 po偶yczka got贸wkowa, kredyt got贸wkowy, kredyt odnawialny, kredyt w rachunku bie偶膮cym, kredyt samochodowy, kredyt na dowolny cel nie zabezpieczony hipotek膮 lub zad艂u偶enie na karcie kredytowej. Kredyt konsumencki gwarantuje konsumentowi szczeg贸ln膮 ochron臋 prawn膮, w szczeg贸lno艣ci prawo do odst膮pienia od umowy w ci膮gu 14 dni, otrzymania projektu umowy, wyja艣nie艅 w przypadku odmowy udzielenia kredytu z powodu negatywnej weryfikacji w bazach BIK, otrzymania formularza informacyjnego oraz innych wyja艣nie艅 niezb臋dnych do podj臋cia decyzji o zawarciu umowy kredytu. W umowie kredytu konsumenckiego musz膮 znajdowa膰 si臋 informacje o wysoko艣ci RRSO, ca艂kowitej kwocie kredytu, ca艂kowitej kwocie do zap艂aty. Do kredyt贸w konsumenckich nie zaliczamy kredytu na zakup mieszkania zabezpieczonego hipotek膮, leasingu w kt贸rym nie ma obowi膮zku zakupu przedmiotu leasingu, kredyt贸w finansuj膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 oraz kredytu darmowego (bez naliczonych koszt贸w)

Kredyt odnawialny 鈥 kredyt rewolwingowy

Rodzaj kredytu obrotowego, kt贸ry pozwala na ponowne skorzystanie z kredytu w sytuacji sp艂acenia jego ca艂o艣ci lub cz臋艣ci w trakcie trwania umowy kredytowej. Ka偶dy sp艂ata w trakcie trwania umowy kredytowej powoduje automatyczn膮 sp艂at臋 kredytu, a wi臋c odnowienie wolnego limitu. W takiej sytuacji ka偶dorazowo gdy kredytobiorca b臋dzie chcia艂 skorzysta膰 z dodatkowych pieni臋dzy, b臋d膮 one do jego dyspozycji ale tylko do czasu umownego wyga艣ni臋cia umowy kredytowej. Odsetki w kredycie odnawialnym naliczane s膮 od wykorzystanej kwoty kredytu. Kredyty obrotowe zaci膮gane s膮 zwykle na kr贸tki okres, najcz臋艣ciej od 12 miesi臋cy do 5 lat. Nie wielu konsument贸w wie, 偶e karta kredytowa jest typowym przyk艂adem kredytu odnawialnego.

Kredyt samochodowy

Kredyt udzielany przez bank lub inn膮 upowa偶niona instytucj臋 przeznaczony na zakup nowego lub u偶ywanego 艣rodka transportu. Warunkiem koniecznym jest aby 贸w pojazd posiada艂 wa偶ny dow贸d rejestracyjny. Zabezpieczeniem takiego kredytu z regu艂y jest cesja zapisana w dowodzie rejestracyjnym. Inne formy zabezpieczenia to zastaw rejestrowy, przew艂aszczenie (cz臋艣ciowe lub warunkowe), depozyt karty pojazdu, weksel in blanco. W umowie zawiera si臋 r贸wnie偶 obowi膮zek zapewnienia polisy autocasco wraz z cesj膮 praw do ewentualnego odszkodowania na rzecz instytucji kredytuj膮cej przez ca艂y okres kredytowania.

Kredyt w rachunku oszcz臋dno艣ciowo-rozliczeniowym

Kredyt przeznaczony jest dla os贸b posiadaj膮cych rachunki oszcz臋dno艣ciowo-rozliczeniowe w Banku, oraz os贸b kt贸re dopiero zamierzaj膮 za艂o偶y膰 rachunek bankowy. To wygodny spos贸b na dodatkowe fundusze w dowolnym momencie. Sp艂ata kredytu ROR nast臋puje z bie偶膮cych wp艂yw贸w na rachunek. Dla kredytobiorcy oraz kredytodawcy jest to wygodna forma kredytowania bo procedura jest bardzo uproszczona.


Kapitalizacja odsetek

Dopisywanie nale偶nych odsetek do zad艂u偶enia z tytu艂u np. zaci膮gni臋tego kredytu 鈥 powoduje zwi臋kszanie si臋 zad艂u偶enia.

Karencja kredytu - odroczenie w sp艂acie

Zawieszenie na jaki艣 czas sp艂at rat kredytu (rat kapita艂owych i odsetkowych) lub cz臋艣ci rat (tylko rat kapita艂owych). Oznacza to, 偶e w okresie karencji na og贸艂 sp艂aca si臋 tylko odsetki lub w og贸le kredytobiorca zostaje zwolniony z obowi膮zku sp艂aty kredytu (tylko na czas trwania karencji). Karencja to typowa procedura wyst臋puj膮ca w przypadku wyp艂aty kredytu w transzach (np. budowy domu).

Kontrola inwestycji

Opinia o nieruchomo艣ci b臋d膮cej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia kredytu, wykonana przez upowa偶nionego pracownika banku lub firm臋 zewn臋trzn膮 dzia艂aj膮c膮 na zlecenie banku

Konsolidacja d艂ugu 鈥 konsolidacja zobowi膮za艅 鈥 konsolidacja kredytowa

Jest to po艂膮czenie dw贸ch lub wi臋cej zaci膮gni臋tych kredyt贸w, po偶yczek w jeden kredyt tzw kredyt konsolidacyjny. Po艂膮czenie ich wi膮偶e si臋 ujednoliceniem stopy procentowej i pozosta艂ych warunk贸w umowy kredytowej oraz z r贸wnoczesnym wyd艂u偶eniem okresu sp艂aty.


Kredytodawca

Jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, udzielaj膮ca kredytobiorcy kredytu. Kredytodawc膮 mo偶e by膰 przedsi臋biorca kt贸ry w zakresie swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej lub zawodowej udziela kredyt贸w konsumenckich lub bank kt贸ry udziela pozosta艂ych kredyt贸w oraz kredyt贸w konsumenckich.

Ksi臋ga Wieczysta

Jest to urz臋dowy rejestr, w kt贸rym ujawniony jest stan prawny nieruchomo艣ci. Ksi臋ga Wieczysta sk艂ada si臋 z 4 dzia艂贸w. W Dziale I dokonuje si臋 oznaczenia nieruchomo艣ci, Dzia艂 II zawiera informacje o w艂a艣cicielach, Dzia艂 III to ograniczone prawa rzeczowe (np. s艂u偶ebno艣ci), a w Dziale IV wpisywane s膮 hipoteki.

LIBOR

Stopa procentowa kredyt贸w oferowanych na rynku mi臋dzybankowym w Londynie przez 4 g艂贸wne banki (Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster). LIBOR jest podstaw膮 do okre艣lenia oprocentowania kredyt贸w m.in.: w CHF

Lokal u偶ytkowy

Cz臋艣膰 budynku sk艂adaj膮ca si臋 z jednego lub wi臋cej pomieszcze艅, albo ca艂y budynek nie b臋d膮cy nieruchomo艣ci膮 mieszkaln膮, pomieszczeniem technicznym czy gospodarczym z przeznaczeniem na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej o charakterze us艂ugowym, handlowym lub biurowym.


LTV

(z ang. Loan To Value), stosunek kwoty kredytu do warto艣ci nieruchomo艣ci b臋d膮cej jego zabezpieczeniem. Wysoko艣膰 tego wska藕nika ma wp艂yw na oprocentowanie 鈥 im ni偶sze LTV, tym ni偶sze oprocentowanie bank mo偶e zaoferowa膰. W przypadku kredyt贸w na cele mieszkaniowe, przy wysokim LTV (najcz臋艣ciej ponad 80%) banki podnosz膮 oprocentowanie do momentu uzupe艂nieni wk艂adu w艂asnego.
UWAGA 鈥 Bank decyduje jak膮 kwot臋 przyjmie jako warto艣膰 nieruchomo艣ci. Mo偶e to by膰 warto艣膰 z wyceny lub warto艣膰 transakcyjna (nale偶y zweryfikowa膰 podej艣cie Banku w tej kwestii).

Mar偶a banku

To zarobek banku z udzielonego kredytu. Wysoko艣膰 mar偶y jest ustalana przez bank, wyra偶ana jest procentowo, i zale偶y m.in. od wysoko艣ci ryzyka dla banku z udzielenia po偶yczki lub kredytu. Im wi臋ksze ryzyko, tym mar偶a b臋dzie wy偶sza. Cz臋sto jest wi臋c tak, 偶e konsument nie mog膮c uzyska膰 kredytu w jednym banku, otrzyma go w innym, ale p艂ac膮c wy偶sz膮 mar偶臋.

Odr臋bna w艂asno艣膰 lokalu mieszkalnego

Jest to prawo w艂asno艣ci do mieszkania oraz cz臋艣ci wsp贸lnych budynku i gruntu, na kt贸rym posadowiony zosta艂 budynek

Odsetki

艢rodki nale偶ne bankowi z tytu艂u udzielonego kredytu. Wysoko艣膰 odsetek uzale偶niona jest od stopy procentowej.


Okres kredytowania

Okres od dnia uruchomienia 艣rodk贸w do dnia ca艂kowitej sp艂aty kredytu wraz z odsetkami

Oprocentowanie kredytu lub po偶yczki 鈥 stopa procentowa

Cena za jak膮 posiadacz kapita艂u (bank, kredytodawca) udost臋pni go konsumentowi (kredytobiorcy) na okre艣lony czas. Koszt ten okre艣lony jest procentowo w stosunku do po偶yczonej kwoty. Wysoko艣膰 oprocentowania podawana jest w uj臋ciu rocznym. Oprocentowanie kredytu lub po偶yczki mo偶e by膰 sta艂e lub zmienne. Oprocentowanie sta艂e przez ca艂y okres kredytowania nie ulega zmianie, za艣 oprocentowanie zmienne co jaki艣 czas ulega zmianie co kwarta艂 lub 6 miesi臋cy. Zabezpieczeniem w przypadku zmiennej stopy procentowej dla konsumenta jest okre艣lenie w umowie jak mo偶e zmienia膰 si臋 oprocentowanie kredytu lub po偶yczki.
Na og贸艂 jest to suma dw贸ch czynnik贸w 鈥 mar偶y banku i stawki WIBOR

Po艣rednik kredytowy

Przedsi臋biorca inny ni偶 kredytodawca, kt贸ry w ramach swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzy艣ci maj膮tkowe, dokonuj膮c czynno艣ci zwi膮zanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt. Po艣rednik Kredytowy mo偶e czerpa膰 korzy艣ci z tytu艂u wykonanych us艂ug pobieraj膮c wynagrodzenie od kredytobiorcy lub cz臋艣ciej od kredytodawcy.

Promesa kredytowa

Zobowi膮zanie banku do udzielenia kredytu do okre艣lonej wysoko艣ci pod warunkiem dope艂nienia przez kredytobiorc臋 okre艣lonych w umowie obowi膮zk贸w. Promesa kredytowa jest formalnym potwierdzeniem posiadania przez kredytobiorc臋 zdolno艣ci kredytowej. Zwykle bank przedstawia j膮 klientowi w jako wst臋pn膮 decyzj臋 kredytow膮 i zwykle jest bezp艂atna. Taka promesa kredytowa jest gwarantem dla sprzedaj膮cego, 偶e potencjalny nabywca posiada zdolno艣膰 do zakupu np. nieruchomo艣ci, samochodu.


Prowizja bankowa

Wynagrodzenie banku z tytu艂u czynno艣ci zwi膮zanych m.in. z udzieleniem kredytu lub po偶yczki, prowadzeniem rachunku, przewalutowa艅, skupu czek贸w i wielu innych czynno艣ci. Prowizja bankowa ma r贸wnie偶 pokry膰 koszty wykonania wszelkich czynno艣ci jak np.: wydawanie kart, druki, ekspertyzy, wizja lokalne, korespondencja itp. Mo偶e to by膰 jednorazowy koszt kredytu p艂atny dodatkowo, lub by膰 jest kredytowany i doliczany do raty kredytu.

Przewalutowanie

Zmiana waluty kredytu na inn膮 w trakcie okresu kredytowania. Nie jest to偶sama z wymian膮 walut.

Rata kredytu

Rata kredytu to comiesi臋czny koszt kredytu lub po偶yczki. Sk艂ada si臋 z dw贸ch cz臋艣ci 鈥 raty kapita艂owej i raty odsetkowej. Rata kapita艂owa to proporcjonalna do okresu nale偶na do sp艂aty cz臋艣膰 kapita艂u. Rata odsetkowa to odsetki nale偶ne do zap艂aty w danym miesi膮cu (cena). Raty mog膮 by膰 sta艂e lub malej膮ce. Raty malej膮ce cechuj膮 si臋 wysokimi kwotami na pocz膮tku kredytu lub po偶yczki, sukcesywnie zmniejszaj膮cymi si臋 wraz z up艂ywem czasu kredytowania. Wysoko艣膰 rat sta艂ych utrzymuje si臋 przez ca艂y okres kredytowania na r贸wnym lub zbli偶onym poziomie.

Raty malej膮ce kredytu

Schemat sp艂aty kredytu lub po偶yczki w kt贸rym kolejne raty kapita艂owo-odsetkowe s膮 coraz ni偶sze. W sp艂acanych ratach sta艂a jest cz臋艣膰 kapita艂owa, a cz臋艣膰 odsetkowa maleje wraz z malej膮cym kapita艂em.


Raty r贸wne kredytu

Schemat sp艂aty kredytu lub po偶yczki, w kt贸rym wszystkie raty kapita艂owo-odsetkowe maj膮 r贸wne wysoko艣ci. Raty mog膮 si臋 zmieni膰, je偶eli zmianie ulegnie oprocentowanie kredytu kt贸re mo偶e ulec zmianie po zmianie stawki WIBOR. Aby raty by艂y r贸wne na pocz膮tku okresu sp艂acania kredytu raty kapita艂owe b臋d膮 ni偶sze za艣 odsetkowe wy偶sze. W miar臋 up艂ywaj膮cego czasu sytuacja ulega zmianie i raty odsetkowe staj膮 si臋 ni偶sze a kapita艂owe rosn膮.

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu zwana te偶 restrukturyzacj膮 zad艂u偶enia to zmiana warunk贸w sp艂aty posiadanego kredytu lub po偶yczki maj膮ca na celu pom贸c konsumentowi w przypadku gorszej sytuacji finansowej przez dostosowanie warunk贸w sp艂aty zad艂u偶enia do aktualnej sytuacji materialnej kredytobiorcy. Mo偶liwo艣膰 restrukturyzacji kredytu jest zagwarantowana na mocy prawa bankowego. Bank restrukturyzuj膮c warunki kredytu lub po偶yczki nadal zapewnia sobie zysk.
Typowe formy restrukturyzacji to odroczenie sp艂aty kapita艂u kiedy to p艂acimy przez ustalony czas wy艂膮cznie odsetki, lub wyd艂u偶enie okresu kredytowania co skutkuje zmniejszeniem rat miesi臋cznych w wyniku roz艂o偶enia pozosta艂ego kapita艂u na d艂u偶szy okres.

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to ca艂kowity koszt kredytu uj臋ty procentowo w skali rocznej. Pozwala na 艂atwe wst臋pne por贸wnanie ofert w r贸偶nych bankach. Poniewa偶 RRSO musi uwzgl臋dnia膰 absolutnie wszystkie koszty m.in. oprocentowanie kredytu, prowizje, ubezpieczenia czy op艂aty zwi膮zane z prowadzeniem rachunku ostatecznie mo偶e ono okaza膰 si臋 ni偶sze. Bank w ofercie musi uwzgl臋dni膰 wszystkie koszty wyliczaj膮c RRSO. To swojego rodzaju maksimum koszt贸w jakie mo偶emy ponie艣膰 w ci膮gu roku.

Rynek pierwotny nieruchomo艣ci

Rynek pierwotny to inaczej rynek nowych budynk贸w i lokali, kt贸re s膮 sprzedawane przez przedsi臋biorc贸w, czyli deweloper贸w lub sp贸艂dzielnie mieszkaniowe. Mog膮 to by膰 nieruchomo艣ci w trakcie budowy lub uko艅czone, ale transakcja kupna-sprzeda偶y tej nieruchomo艣ci odbywa si臋 po raz pierwszy. Przedmiotem na rynku pierwotnym nieruchomo艣ci mog膮 by膰 mieszkania, domy jednorodzinne, bli藕niacze lub bli藕niacze oraz lokale u偶ytkowe.

Rynek wt贸rny nieruchomo艣ci

Termin rynek wt贸rny okre艣la obr贸t nieruchomo艣ciami z 鈥瀌rugiej r臋ki鈥. Oznacza to, 偶e transakcje kupna-sprzeda偶y dotycz膮 d贸br b臋d膮cych ju偶 wcze艣niej w obrocie. Przyk艂adem rynku wt贸rnego mo偶e by膰 wt贸rny rynek nieruchomo艣ci, gdzie przedmiotem obrotu s膮 mieszkania, domy jednorodzinne, bli藕niacze lub bli藕niacze oraz lokale u偶ytkowe.


Ubezpieczenie pomostowe

Zabezpieczenie banku, p艂atne przez klienta do momentu dostarczenia odpisu Ksi臋gi Wieczystej potwierdzaj膮cego wpis hipoteki zabezpieczaj膮cej kredyt.

Weksel

Papier warto艣ciowy, kt贸ry zobowi膮zuje wystawc臋 weksla (trasata) do op艂acenia sumy wekslowej na rzecz wierzyciela (remitenta). Jest to bezwarunkowe polecenie okre艣lonej sumy pieni臋dzy w okre艣lonym czasie i miejscu. Bezwarunkowe bo nie ma okoliczno艣ci lub warunk贸w lub um贸w maj膮cych wp艂yw na op艂acenie sumy wekslowej.

WIBOR

艢rednia stopa procentowa, po jakiej najwi臋ksze banki w Polsce s膮 sk艂onne innym bankom udzieli膰 po偶yczki w z艂otych na ustalony okres; jest podstaw膮 do okre艣lenia oprocentowania kredyt贸w w z艂otych.

Wk艂ad w艂asny

艢rodki w艂asne, kt贸re zosta艂y zainwestowane lub kt贸re Klient planuje zainwestowa膰 w dan膮 inwestycj臋 lub przeznaczy膰 na zakup nieruchomo艣ci. Wk艂adem w艂asnym mog膮 by膰 wp艂aty dokonane na poczet ceny zakupu, (zadatek, transze do Dewelopera), poniesione koszty budowy (wycena zaawansowania prac budowlanych przez Bank), materia艂y budowlane (oszacowane na podstawie faktur/rachunk贸w), warto艣膰 dzia艂ki lub innej nieruchomo艣ci, kt贸ra b臋dzie zabezpieczeniem kredytu, koszt projektu architektonicznego.

Zastaw rejestrowy

Ograniczone prawo rzeczowe, ustanawiane wy艂膮cznie na rzeczach ruchomych w celu zabezpieczenia wierzytelno艣ci. Mo偶e by膰 ustanawiane te偶 na zwierz臋tach oraz akcjach i obligacjach. Upada wraz ze sp艂at膮 wierzytelno艣ci.


Zdolno艣膰 kredytowa

Zdolno艣膰 kredytowa to zdolno艣膰 kredytobiorcy do sp艂aty zaci膮gni臋tego kredytu wraz z odsetkami, w ustalonej w umowie terminie. Analiz臋 zdolno艣ci kredytowej dokonuje kredytodawca lub po艣rednik kredytowy w oparciu o raport BIK. W badaniu zdolno艣ci kredytowej brane s膮 pod uwag臋 przychody i wydatki kredytobiorcy w skali miesi膮ca, by stwierdzi膰 czy zostan膮 mu jakie艣 nadwy偶ki, kt贸re mog膮 pos艂u偶y膰 do sp艂aty wnioskowanego kredytu. Okre艣laj膮c zdolno艣膰 kredytow膮 bierze si臋 te偶 pod uwag臋 wiek, stan cywilny, liczb臋 os贸b b臋d膮cych na utrzymaniu potencjalnego kredytobiorcy, jego status mieszkaniowy i maj膮tkowy, wykszta艂cenie, sta偶 pracy, wykonywany zaw贸d, zajmowane stanowisko oraz histori臋 kredytow膮.